Hjemmeservice

Består av:

– Snømåking
– Rensing av takrenner
– Rydding og vedlikehold av ute- og innearealer
– Hjelp til handling og andre praktiske gjøremål
– Hente- og bringetjenester
– Flytting av større, tunge ting
– Tepperens
– Utleie av tepperensmaskin. Genialt for å rense tepper, madrasser, sofa, bil, båt etc.
– Hjelp til å montere skap, gardiner og lignende