Hjemmeservice

Består av:

  • Snømåking
  • Rensing av takrenner
  • Rydding og vedlikehold av ute- og innearealer
  • Hjelp til handling og andre praktiske gjøremål
  • Hente- og bringetjenester
  • Flytting av større, tunge ting
  • Tepperens
  • Utleie av tepperensmaskin. Genialt for å rense tepper, madrasser, sofa, bil, båt etc.
  • Hjelp til å montere skap, gardiner og lignende