Norwex visjon går langt forbi et begrenset mål om inntjening. Vår ideologi berører mange nivåer av livet med det endelige målet å ha muligheten til sammen å gjøre en betydelig og positiv forskjell i den verden vi lever i og for de livene vi berører.

I løpet av de siste århundrene har menneskelig aktivitet endret miljøet på kloden, og den negative effekten har nå blitt alarmerende tydelig. Vi kan ikke lenger ignorere varselstegnene fra naturen.

Trenden kan endres om vi alle går sammen og tar ansvaret for planeten vår. Det er et faktum at kjemikalier fra husholdninger forurenser miljøet. En radikal reduksjon i bruken av kjemikalier er et viktig skritt i riktig retning for å forbedre helsen til planeten vår og vår egen livskvalitet.

Etter hvert som det blir mer og mer tydelig at kjemikalier er en alvorlig trussel for det globale miljøet og vår personlige helse, begynner mennesker over hele kloden å legge merke det til og å gjøre noe. Norwex sine uavhengige konsulenter bedrer forholdene på planeten vår ved å redusere bruken av kjemikalier i private hjem over hele kloden.
Gjennom 20 år har Norwex bygd opp en stolt arv. Vi gjør våre hjem tryggere, verden bedre og planeten renere for den neste generasjon. Vi etterstreber å skape en bedre fremtid for både nåværende og fremtidige generasjoner ved å forbedre livskvaliteten.