Miljø/HMS

HMS er innarbeidet i våre daglige rutiner og våre ansatte gjør alt de kan for å unngå skader på personell og utstyr.

Helse, Miljø og Sikkerhet er et felles ansvar, dette gjelder både internt i bedriften og ute hos kunden.

Spørsmål angående HMS? Ta kontakt med vår HMS – ansvarlig:

Renholdsleder:

Astrid Kjøren

tlf: 46852427