Gå til innhold

Hjemmeservice

Hjemmetjenester refererer til et bredt spekter av tjenester som tilbys for å støtte og forbedre livskvaliteten for personer i deres eget hjem. Disse tjenestene kan variere fra praktisk hjelp som rengjøring, snømåking, til mer personlig assistanse for eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne. Målet med hjemmetjenester er å tilrettelegge for at individer kan leve selvstendig og komfortabelt i sine egne hjem, samtidig som de mottar den støtten de trenger for å opprettholde en god livskvalitet.